P_20181214_235737_vHDR_Auto_1 (1).jpg

這是一趟『有心』的旅程

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Scan_Pic0017     

 預約 你的能力再進化

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Screenshot_2017-02-09-01-59-38_1  

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Photo_1524756358810  

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

20181217_121845    

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

『唯有自己,才能真正地-- 超越你自己!』 

因著這些年

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

P_20180206_111129_SRES_1_1   

P_20180206_111038_SRES_1

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

FB_IMG_1546584345183.jpg

上個月下旬

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P_20180912_173709_vHDR_Auto.jpg

2019年新年到!

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1544348204202 

P_20181208_173236_vHDR_Auto

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P_20181208_173236_vHDR_Auto1544355533739   

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Screenshot_20181106-170318_1  

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1535631452-1115255229_n

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Screenshot_20181023-095335_1   

有學員說 :

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Screenshot_20181022-201643_1

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20180812_180229  

這幾年, 在台灣

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P_20180912_173700_vHDR_Auto

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第六屆

NLP暨催眠<應用年會暨公益講座>

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

Screenshot_20180924-233734_1_1  

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20180924_185449_1  

 

Hogan Lee 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()